Kontakt

Dane adresowe


Przedsiębiorstwo Handlowe ELEM Leszek Wodziński

45-325 Opole ul. Światowida 6

+48774559702

info@elem.com.pl

Leszek Wodziński
Prezes

+48601424445

lwodzinski@elem.com.pl

Jarosław Wodziński
Dyrektor Wykonawczy

+48601424441

jwodzinski@elem.com.pl

Bartosz Klejnowski
Sprzedaż

+48795424445

bklejnowski@elem.com.pl

Grażyna Szymańska
Logistyka

+48601424442

gszymanska@elem.com.pl

Alina Weretczuk
Księgowość

+48886634443

aweretczuk@elem.com.pl

Agnieszka Malik
Koordynator serwisu

+48886634843

amalik@elem.com.pl

Piotr Simonides
Marketing

+48601424450

psimonides@elem.com.pl

Projekty


Dawid Konieczny
Projektant

+48695741510

dkonieczny@elem.com.pl

Usługi finansowe


Bartosz Wolski
Leasing, kredyty

+48502729023

bwolski@agregaty.elem.com.pl

Elem Power Oddział Warszawa


Miłosz Kurpiewski
Sprzedaż i serwis

+48502113279

mkurpiewski@elem.com.pl

Elem Power Oddział Gdynia


Arkadiusz Wardziński
Sprzedaż i serwis

+48503143013

awardzinski@elem.com.pl

Marcin Pieper
Serwis

+48607348607

mpieper@elem.com.pl

Elem Power Oddział Zielona Góra


Marek Manda
Sprzedaż i serwis

+48604776081

mmanda@elem.com.pl
Rafał Ruchniewicz

+48608062943

rruchniewicz@elem.com.pl


Elem Power Oddział Leszno


Wojciech Bąkiewicz
Sprzedaż i serwis

+48600114605

wbakiewicz@elem.com.pl

Elem Power Oddział Białystok


Jerzy Dojlida
Sprzedaż i serwis

+48668424638

jdojlida@elem.com.pl

Elem Power Oddział Gliwice


Jarosław Narkiewicz
Sprzedaż i serwis

+48501544313

jnarkiewicz@elem.com.pl

Elem Power Oddział Tychy


Marek Jurowicz
Sprzedaż i serwis

+48509531921Elem Power Oddział Częstochowa


Cezary Sitkiewicz
Sprzedaż

+48500211543

csitkiewicz@elem.com.pl

Elem Power Oddział Bielsko Biała


Patryk Kościelak
Sprzedaż

+48502158833

pkoscielak@elem.com.pl

Elem Power Oddział Katowice


Adam Cisowski
Sprzedaż

+48602713171

acisowski@elem.com.pl

Elem Power Oddział Kraków


Bruno Manda
Sprzedaż i serwis

+48602126529

bmanda@elem.com.pl

Elem Power Oddział Zakopane


Franciszek Gruszka
Sprzedaż i serwis

+48600244218

fgruszka@elem.com.pl

Elem Power Oddział Otwock


Krzysztof Szuchnik
Sprzedaż i serwis

+48507134780

kszuchnik@elem.com.pl

Elem Power Oddział Konin


Andrzej Michalski
Sprzedaż, dotacje, kredyty

+48502210870

amichalski@elem.com.pl

Elem Power Oddział Szczecin


Krzysztof Gocałek
Sprzedaż

+48608584862

kgocalek@elem.com.pl


Formularz

1. Co będzie zasilał agregat i jaką moc powinnien mieć ?

2. Odpowiedź proszę przesłać do:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leszek Wodziński Przedsiębiorstwo Handlowe „ELEM” z siedzibą w (45-325) Opolu, ul. Światowida 6; NIP: 7540013961, REGON: 530918905, e-mail: info@elem.com.pl, tel. 77 455 97 02.

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży, usług serwisowych oraz marketingowym na podstawie – uzyskania zgody podmiotu danych
– realizacji umowy, której podmiot danych jest stroną – wykonania obowiązku wynikającego
z przepisu prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.