Stacje trafo

Systemy niezależnego zasilania

AGREGATY W ZABUDOWIE

Zasilanie rezerwowe w obudowach betonowych jest wyposażone w wysokiej klasy agregaty prądotwórcze firmy Himoinsa.
Duża przestrzeń wewnętrzna pozwala na wygodne serwisowanie i dokonywanie niezbędnych napraw. Betonowe ściany wyciszają pracę agregatu oraz stanowią skuteczną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi.

STACJE TRAFO

Betonowe stacje transformatorowe cechują się łatwością w instalacji, odpowiednią odpornością ppoż (są wyposażone w odpowiedni system przeciwpożarowy). Spora przestrzeń wewnętrzna ułatwia serwisowanie. Stację można pomalować na kolor odpowiedni do otoczenia architektonicznego lub przyrodniczego.

Zastosowanie

Obszary zastosowania

Energetyka Zawodowa

 • złącza kablowe SN i bramki pomiarowe SN
 • kontenerowe stacje transformatorowe
  z obsługą od wewnątrz i zewnątrz
 • stacje zdawczo odbiorcze PZ i RS

Energetyka Zawodowa

 • stacje transformatorowe
 • kabiny sekcyjne
 • pomieszczenia nadzoru i obsługi

Energetyka Przemysłowa

 • stacje transformatorowe dużych mocy
 • obudowy agregatów prądotwórczych
 • pomieszczenia nadzoru i obsługi

Innowacyjna technologia produkcji

Konstrukcja obudowy składa się z niezależnych
części stanowiących piwnicę kablową, bryłę główną oraz dach. W zależności od dobranej aparatury
oraz przeznaczenia obudowy mogą być wykonane
jako kompaktowe (obsługa od zewnątrz) oraz kontenerowe
(obsługa od wewnątrz).

Konstrukcja

Stacja transformatorowa (stacja trafo, trafostacja)

stacja elektroenergetyczna, w której następuje rozdzielanie energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć, wyposażone w transformatory lub przekształtniki prądu przemiennego na stały i odwrotnie.
W skład stacji transformatorowych wchodzą:

 • transformator,
 • rozdzielnia średniego napięcia,
 • rozdzielnia niskiego napięcia.

Rodzje stacji

Stacje transformatorowe, słupowe

Umiejscowione na słupach, najczęściej betonowych, na specjalnych podestach. Stacje te zazwyczaj są prefabrykowane, czyli istnieje z reguły wiele stacji jednego typu. Dodatkowym elementem takich stacji są ograniczniki przepięć umieszczane pomiędzy linią wchodzącą a transformatorem stacji. W starszych typach stacji dodatkowo znajdowały się bezpieczniki i odłączniki.

Stacje transformatorowe, wnętrzowe, wewnątrz budynkowe

Lokalizowane są zazwyczaj we wnętrzach budynków, zarówno mieszkalnych, jak i usługowych czy przemysłowych i różnią się od siebie w zależności od pomieszczenia, w jakim się znajdują. Z uwagi na wymiary pomieszczenia takie elementy jak transformator, rozdzielnia średniego napięcia, rozdzielnia niskiego napięcia i oszynowanie rozdzielni mogą być różnie usytuowane wobec siebie.

Stacje transformatorowe, kontenerowe, wolnostojące

Stacje kontenerowe wykonywane są w formie gotowego kontenera wyposażonego w urządzenia elektryczne (transformatory, rozdzielnice SN, rozdzielnice nN, instalacje wewnętrzne itp.). Stacje takie występują w różnych gabarytach i rodzajach obudowy oraz z różnym wyposażeniem zastosowanym wewnątrz. Mogą to być stacje w obudowie betonowej, stalowej lub aluminiowej. Ze względu na rodzaj obsługi dzielą się na stacje z obsługą zewnętrzną (dostęp do urządzeń z zewnątrz – po otwarciu drzwi) i na stacje z obsługą wewnętrzną, posiadające wewnętrzny korytarz obsługi.

Stacje PZO (rozdzielcze)

PZO oznacza punkt zdawczo odbiorczy a więc cały obiekt ze stacją np średniego napięcia

Stacje transformatorowe kompaktowe

Niewielkie gabaryty stacji sprawiają, że są one doskonałym rozwiązaniem do zasilania odbiorców komunalnych i przemysłowych w centach miast i gęstej zabudowie. Zwarta konstrukcja stacji i ich bogata kolorystyka ułatwiają wkomponowanie tych obiektów w otoczenie.
obsługa zewnętrzna, małe gabaryty, monolityczna konstrukcja, łatwy transport i szybki rozładunek, bezpieczeństwo i niezawodność pracy przez wiele lat.

Stacje transformatorowe kontenerowe

Zróżnicowane wielkości kontenerów i nieograniczone możliwości ich zestawiania w zależności od zastosowanych wewnątrz urządzeń. Możliwość stosowania rozbudowanych rozdzielnic SN i nn.
Urządzenia te służą do zasilania odbiorców komunalnych i przemysłowych. Przystosowane są do pracy w sieciach o układzie promieniowym i pierścieniowym oraz umożliwiają pomiar energii elektrycznej zarówno po stronie nn jak i SN. Stosowane są również do budowy takich obiektów energetycznych jak RS czy PZO oraz stacji dwu- i wielotransformatorowych.
Obsługa wewnętrzna, nieograniczone możliwości konfiguracji, bezpieczeństwo i niezawodność pracy przez wiele lat.